Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 2402/Q��-BTP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2402/QĐ-BTP 2019 về thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2019
02

Quyết định 2402/QĐ-BTP 2017 Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
Vui lòng đợi