Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 24/2017/TT-BGDĐT
01

Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 10/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2017

Vui lòng đợi
dma