Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

4 kết quả chứa từ khóa: 24/2017/TT-BGDĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 10/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2017

02

Quyết định 740/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến hành ban hành kèm theo Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 09/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2018

03

Quyết định 287/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2014-2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

04

Quyết định 322/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2017

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 30/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

Vui lòng đợi