Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
57 kết quả chứa từ khóa: 24/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa đổi Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2022
02

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND Ninh Bình bổ sung giá đất vào Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 26/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
03

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý cảng cá, bến cá Hải Phòng

Lĩnh vực: Thủy hải sản; Hàng hải Tải về
Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
04

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Yên Bái sửa Quyết định 25/2015 về kinh phí nhiệm vụ KHCN

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
05

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Cà Mau sửa Quy chế làm việc của UBND tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
06

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Đề án sắp xếp mạng lưới trường, lớp tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
07

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Bình Dương trình tự thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Lĩnh vực: Đầu tư; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2017
08

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu bảng giá tính lệ phí trước bạ với nhà

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 18/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2017
09

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long quy định thời gian xử lý sạt lở

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
10

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại Khu Thương mại - Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thương mại-Quảng cáo; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
11

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Hải Dương về phối hợp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 15/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2017
12

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc nhiệm vụ của Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
13

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Đồng Nai phối hợp trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
14

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quảng Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2017
15

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng sửa đổi chính sách trợ giúp xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2017
16

Quyết định 2385/2017/QĐ-UBND Thanh Hóa về GCN đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
17

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
18

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND Long An bãi bỏ Quyết định 10/2014 về chữ ký số

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2017
19

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Kon Tum phối hợp nhiệm vụ VP đăng ký đất đai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2017
20

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2017
Vui lòng đợi