Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
60 kết quả chứa từ khóa: 24/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND Ninh Bình bổ sung giá đất vào Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 26/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
02

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Yên Bái sửa Quyết định 25/2015 về kinh phí nhiệm vụ KHCN

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
03

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng sửa đổi chính sách trợ giúp xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2017
04

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
05

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND Yên Bái khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 29/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
06

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
07

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
08

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2015
09

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2015
10

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
11

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2015
12

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND Hòa Bình quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 14/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
13

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 13/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2015
14

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
15

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy trình thẩm định cấp GCN kinh doanh trò chơi điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
16

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND Quảng Bình Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 15/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2022
17

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 09/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
18

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc điều chỉnh Quyết định 08/2015/QĐ-UBND ngày 09/03/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2015
19

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định tạm thời giá dịch vụ giết mổ gia súc tập trung

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2015
20

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2015
Vui lòng đợi