Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.426 kết quả chứa từ khóa: 239/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 239/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về trị giá hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2017
02

Công văn 239/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp mã số hàng hóa

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 17/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2012
03

Công văn 905/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra trị giá hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 17/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2017
04

Công văn 239/TXNK-PL của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa thực hiện giám định

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2014
05

Công văn 6914/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xác định mã hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 07/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2012
06

Công văn 4482/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại theo máy chính

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 10/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2010
07

Công văn 1922/TCHQ-TXNK 2019 về phân loại máy điều hòa không khí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 03/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2019
08

Công văn 3652/TCHQ-TXNK 2022 Chính sách thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
09

Công văn 3674/TCHQ-TXNK 2022 tính tiền chậm nộp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
10

Công văn 2153/TCHQ-TXNK 2022 thu phí xuất khẩu cà phê

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
11

Công văn 2114/TCHQ-TXNK 2022 chính sách thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
12

Công văn 1916/TCHQ-TXNK 2022 vướng mắc thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
13

Công văn 1855/TCHQ-TXNK 2022 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2022
14

Công văn 1806/TCHQ-TXNK 2022 hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
15

Công văn 1694/TCHQ-TXNK 2022 thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
16

Công văn 1665/TCHQ-TXNK 2022 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
17

Công văn 1601/TCHQ-TXNK 2022 phân loại thiết bị liên lạc trong nhà và ngoài cửa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
18

Công văn 1619/TCHQ-TXNK 2022 miễn thuế xe điện mini thân thiện với môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
19

Công văn 1175/TCHQ-TXNK 2022 kiểm tra lô hàng nhập khẩu phục vụ phòng chống Covid-19 được ưu đãi thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
20

Công văn 964/TCHQ-TXNK 2022 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
Vui lòng đợi