Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2 kết quả chứa từ khóa: 2362/QĐ-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2362/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Hành chính Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2017
02

Công văn 5528/TCT-PC của Tổng cục Thuế về niêm yết thủ tục hành chính thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
Vui lòng đợi