Tra cứu văn bản

1.639 kết quả chứa từ khóa: 235/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Kế hoạch 269/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
42

Kế hoạch 266/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
43

Kế hoạch 265/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khuyến nông Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
44

Kế hoạch 264/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
45

Kế hoạch 262/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
46

Kế hoạch 3908/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
47

Kế hoạch 698/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
48

Kế hoạch 256/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kinh doanh, mua bán, sản xuất, quản lý và sử dụng trang thiết bị, vật tư, phương tiện, thuốc, vắcxin, sinh phẩm xét nghiệm, đặc biệt là các loại xét nghiệm chuẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR... trong phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
49

Kế hoạch 257/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
50

Kế hoạch 8030/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc mở cửa đón khách du lịch nội địa đến Quảng Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
51

Kế hoạch 1747/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đảm bảo công tác y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 theo từng mức độ dịch tại tỉnh Gia Lai​

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
52

Kế hoạch 4239/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030 của tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
53

Kế hoạch 250/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca kịch truyền thống Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
54

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
55

Kế hoạch 245/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021-2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
56

Kế hoạch 243/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về thực hiện Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
57

Kế hoạch 240/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị "Đối thoại, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19"

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách, COVID-19 Tải về
58

Kế hoạch 228/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
59

Kế hoạch 227/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025"

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
60

Kế hoạch 225/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về