Tra cứu văn bản

1.677 kết quả chứa từ khóa: 235/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 235/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2019

Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND Thành phố về việc triển khai Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy; Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố về một số giải pháp tăng cường công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 13/7/2017 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố; Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án Tầm soát, phát hiện sớm một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 14/11/2016 của UBND Thành phố về Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025; Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 12/9/2017 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020”; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/04/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện “Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
02

Kế hoạch 235/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

-------
Số: 235/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
03

Kế hoạch 235/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016- 2020

---------------
Số: 235/KH-UBND
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN 2016-2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
04
05

Kế hoạch 235/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ "Về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Giao thông Tải về
06

Kế hoạch 235/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19 Tải về
07
08

Kế hoạch 130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng

Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch:
Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì cùng UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố đã giao tại các Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 và 235/KH-UBND ngày 01/11/2019: nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch, hoàn thành, báo cáo UBND Thành phố nội dung:

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
09

Kế hoạch 181/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

_________________
Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, các Bộ, ngành liên quan về công tác đảm bảo sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch Covid-19;
Căn cứ thực tế diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
10

Kế hoạch 142/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

- TTr: Thành ủy, HĐND Thành phố; Để b/c
- Chủ tịch UBND Thành phố; Để b/c
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Để b/c
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
11

Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

-------
Số: 148/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Kế hoạch 190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng Thành phố Hà Nội theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2017)

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
13

Kế hoạch 1757/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030” năm 2022

- Các sở, ban, ngành;
- UBND TP.Thủ Đức;
- UBND quận, huyện;
- VPUB: CVP, PCVP/KT;
- Phòng KT, TH;

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Kế hoạch 1326/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

-------
Số: 1326/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Kế hoạch 134/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBMTTQVN TP Hà Nội;

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
16

Kế hoạch 132/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố

- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- UBMTTQVN Thành phố;
- Ban Tuyên giáo TU;

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
17

Kế hoạch 130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố năm 2022

Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng trong thực hiện xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, gửi Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp chung báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND Thành phố, cụ thể:

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
18

Kế hoạch 126/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn Thành phố Hà Nội

+ Tiếp nhận dữ liệu Mã địa chỉ số từ Bưu điện Việt Nam;
+ Bàn giao dữ liệu Mã địa chỉ số cho UBND các quận, huyện triển khai thử nghiệm.
- UBND các quận, huyện tiến hành bàn giao dữ liệu Mã địa chỉ số cho UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc.
Bước 3: Thông báo Mã địa chỉ số
- UBND các xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện triển khai thử nghiệm tổ chức thông báo thông tin Mã địa chỉ số (theo Mẫu của Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn) đến chủ sở hữu/người quản lý đối tượng được gán địa chỉ số, bao gồm:

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Kế hoạch 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (Để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố (Để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Kế hoạch 108/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022; Quyết định số 457/QĐ-BYT ngày 01/3/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 2908/QĐ-BYT ngày 12/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 1535/BYT-DP ngày 28/3/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về