Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.801 kết quả chứa từ khóa: 2330/QĐ-BTC
01

Quyết định 2330/-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 12/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

02

Quyết định 2330/-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 18/09/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

03

Quyết định 2218/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 01/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

04

Quyết định 2217/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 31/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

05

Quyết định 2064/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 25/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

06

Quyết định 2061/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về

Ban hành: 25/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

07

Quyết định 2036/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 22/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

08

Quyết định 1997/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Hành chính; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

09

Quyết định 1977/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

10

Quyết định 1926/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 30/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

11

Quyết định 1898/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 25/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

12

Quyết định 1897/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 25/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

13

Quyết định 1864/-BTC của Bộ Tài chính về việc đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

14

Quyết định 1865/-BTC của Bộ Tài chính về việc đổi tên Chi cục Hải quan Phước Tân trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

15

Quyết định 1866/-BTC của Bộ Tài chính về việc đổi tên Chi cục Hải quan A Đớt trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

16

Quyết định 1753/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về

Ban hành: 03/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

17

Quyết định 1705/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về

Ban hành: 29/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

18

Quyết định 1706/-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chí xác định các gói thầu trong nội bộ ngành tài chính thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng và lộ trình thực hiện đến năm 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về

Ban hành: 29/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

19

Quyết định 1707/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Hành chính; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 29/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

20

Quyết định 1597/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

Vui lòng đợi