Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
59 kết quả chứa từ khóa: 23/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 23/2017/TT-BGTVT chức năng, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 28/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2017
02

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND Hà Nội sửa đổi Quyết định 13/2017/QĐ-UBND và bãi bỏ Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2022
03

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 02/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2020
04

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Sơn La bãi bỏ Quyết định 23 về bán đấu giá quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
05

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Khánh Hòa điều chỉnh diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
06

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Yên Bái vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách để cho vay

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
07

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Hải Phòng tiêu chuẩn lãnh đạo cấp Trưởng thuộc Sở Y tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
08

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Cà Mau khung giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
09

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 25/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
10

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Hải Dương trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2017
11

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Hà Nam đảm bảo an toàn thông tin trên máy tính

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2017
12

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2017
13

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Phú Thọ nhiệm vụ của Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
14

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Hà Nội bãi bỏ Quyết định 01/2013 Quy chế quản lý nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
15

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Tiền Giang thu hút bác sĩ về các cơ sở y tế công lập

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
16

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Kon Tum Giá tối thiểu tính thuế tài nguyên lâm sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2017
17

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2017
18

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Thanh Loan, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
19

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Kiên Giang sửa Quy định về quản lý nguồn lợi thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
20

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung Quyết định 23/2015 về cai nghiện

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 09/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2017
Vui lòng đợi