Sắp xếp theo:
01

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý và phối hợp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2019

02

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

03

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phân cấp thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

04

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

05

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

06

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 25/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2018

07

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

08

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 24/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

09

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 22/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2018

10

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

11

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi Điều 15 quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 09/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

12

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 27/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

13

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

14

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 09/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2018

15

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 05/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018