Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 23/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 23/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về