Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 2239/Q��-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2239/QĐ-BTTTT 2018 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2019 của Bộ TTTT

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
02

Quyết định 2239/QĐ-BTTTT 2017 cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
Vui lòng đợi