Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

589 kết quả chứa từ khóa: 222/KH-UBND
01

Kế hoạch 222/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

02

Kế hoạch 222/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2019

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

03

Kế hoạch 227/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị "Giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2019", kết hợp trưng bày, quảng bá sản phẩm

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

04

Kế hoạch 221/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về

Ban hành: 02/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2019

05

Kế hoạch 219/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 30/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2019

06

Kế hoạch 218/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Quyết định 4041/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 ban hành Quy chế phối hợp liên thông thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về

Ban hành: 30/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

07

Kế hoạch 213/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 24/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

08

Kế hoạch 214/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 24/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

09

Kế hoạch 212/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2019-2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 20/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

10

Kế hoạch 211/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

11

Kế hoạch 209/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 18/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

12

Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về

Ban hành: 17/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

13

Kế hoạch 207/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

14

Kế hoạch 204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

15

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng vào năm 2020

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 09/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

16

Kế hoạch 198/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao Thành phố Hà Nội đến năm 2025

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 05/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

17

Kế hoạch 199/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển phong trào Thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 05/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

18

Kế hoạch 195/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trong địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 04/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

19

Kế hoạch 192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp; Xuất nhập cảnh Tải về

Ban hành: 29/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

20

Kế hoạch 184/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác Y tế trường học năm học 2019-2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 21/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2019

Vui lòng đợi