Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.073 kết quả chứa từ khóa: 2215/TCHQ-GSQL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 2215/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thanh khoản linh kiện nhập khẩu để lắp ráp sản phẩm xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2013
02

Công văn 2215/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm dịch động, thực vật, y tế ở các cửa khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 31/05/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2003
03

Công văn về việc thực hiện Quyết định 980/2001/QĐ-TCHQ

Ban hành: 18/10/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
04

Công văn 4711/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định 980/2001/QĐ-TCHQ

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 25/10/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
05

Thông tư 131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu đã quý

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 24/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2003
06

Thông tư 42/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Điều 10, Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 22/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
07

Thông tư 118/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Quyết định 96/TM-XNK về danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 31/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
08

Thông tư 235/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/CP ngày 2/8/1994 về Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 21/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
09

Thông tư 201/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về Quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định 104/TTg

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 16/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
10

Thông tư 63/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6-2-1995 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 20/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
11

Thông tư 190/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan quy định về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 07/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
12

Quyết định 652/TCHQ/QĐ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thí điểm về khai hải quan điện tử đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 27/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2005
13

Quyết định 17/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu sổ theo dõi quản lý hàng gia công XNK

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
14

Quyết định 66/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan ban hành bản Qui chế hải quan Khu chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 28/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
15

Quyết định 134/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về một số quy định trong công tác giám sát, quản lý về hải quan đối với các cửa hàng kinh doanh miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Hải quan Tải về
Ban hành: 20/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
16

Quyết định 66/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hải quan khu chế xuất

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 28/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
17

Quyết định 20/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình làm thủ tục hải quan chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 20/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
18

Quyết định 62/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát hải quan đối với vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
19

Quyết định về việc ban hành Quy chế hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa điểm thông quan nội địa

Ban hành: 08/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
20

Quyết định 06/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tạm thời về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách, xe lửa liên vận quốc tế xuất, nhập cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 24/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2003
Vui lòng đợi