Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.949 kết quả chứa từ khóa: 220/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 220/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2016
02

Thông báo 220/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 7

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2015
03

Thông báo 220/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2013
04

Thông báo 220/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về một số nhiệm vụ cấp bách của ngành Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 02/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2007
05

Thông báo 220/TB-VPCP 2022 kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
06

Thông báo 220/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2017
07

Thông báo 323/TB-VPCP kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
08

Thông báo 293/TB-VPCP kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
09

Thông báo 25/TB-VPCP 2020 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2019 Tập đoàn điện lực

Lĩnh vực: Hành chính; Điện lực Tải về
Ban hành: 20/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
10

Thông báo 379/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2019
11

Thông báo 396/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2016
12

Thông báo 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về triển khai thực hiện phát triển lưới điện Thông minh tại Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 24/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2014
13

Thông báo 420/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2013
14

Thông báo 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2013
15

Thông báo 224/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2013
16

Thông báo 214/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Lĩnh vực: Chính sách; Điện lực Tải về
Ban hành: 07/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2013
17

Thông báo 140/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về các giải pháp đảm bảo cung cấp điện mùa khô và cả năm 2013

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2013
18

Thông báo 68/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 07/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2013
19

Thông báo 263/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tiến độ các dự án điện trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 20/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2012
20

Thông báo 160/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 25/04/2012

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 03/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2012
Vui lòng đợi