Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
863 kết quả chứa từ khóa: 22/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 22/CT-UBND Hà Nội 2021 điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
02

Chỉ thị 22/CT-UBND Hải Phòng 2021 đẩy mạnh dạy học an toàn, bảo đảm chất lượng giáo dục ứng phó với COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
03

Chỉ thị 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), TPP và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2015
04

Chỉ thị 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược bóng đá trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 28/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2013
05

Chỉ thị 22/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 16/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2011
06

Chỉ thị 22/CT-UBND Thanh Hóa về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
07

Chỉ thị 22/CT-UBND về nâng cao hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2016
08

Chỉ thị 22/CT-UBND về thực hiện chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2016
09

Chỉ thị 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
10

Công văn 3375/SGDĐT-CTTT Hà Nội 2021 tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2021
11

Chỉ thị 22/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới

Lĩnh vực: Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2009
12

Công văn 3996/UBND-KT Hà Nội thực hiện nhiệm vụ và giải pháp tại Chỉ thị 22/CT-UBND 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
13

Chỉ thị 22/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2014
14

Chỉ thị 22/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2014
15

Chỉ thị 22/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 02/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2012
16

Chỉ thị 22/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2011
17

Chỉ thị 22/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
18

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND Bắc Kạn Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
19

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND Bình Định sửa đổi, bổ sung Quy định Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
20

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND Huế cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
Vui lòng đợi