Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 22/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 22/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về