Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
68 kết quả chứa từ khóa: 22/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND TPHCM bãi bỏ Quyết định về bảng giá lâm sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2020
02

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Phú Thọ điều chỉnh Quy định bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
03

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND Quảng Nam sửa hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 26/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
04

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND Yên Bái sửa quy định về quản lý hoạt động khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2017
05

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định chi tiết thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2015
06

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Quảng Bình sửa chính sách bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
07

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
08

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND quản lý cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
09

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2015
10

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2015
11

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 2, điểm c, khoản 8 điều 1 Quyết định 66/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2015
12

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND Cà Mau quy chế phối hợp hoạt động lĩnh vực kinh tế tập thể

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 26/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
13

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
14

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND An Giang Quy chế giải quyết việc nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2019
15

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi bổ sung Quyết định 41/2014/QĐ-UBND ngày 22/09/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập quản lý và sử dụng quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Long An

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 07/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
16

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Tuyên Quang về sửa đổi, bổ sung thủ tục xét tặng cờ thi đua

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 01/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
17

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2015
18

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định giá bán nước sạch do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định và Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2017
19

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
20

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2015
Vui lòng đợi