Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.302 kết quả chứa từ khóa: 22/2018/TT-BTNMT
01

Thông tư 22/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

02

Luật Quốc phòng của Quốc hội, số 22/2018/QH14

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về

Ban hành: 08/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

03

Nghị định 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về

Ban hành: 23/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

04

Thông tư 18/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 31/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

05

Thông tư 17/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 30/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

06

Thông tư 16/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 30/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

07

Thông tư 15/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 11/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

08

Thông tư 22/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 28/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

09

Thông tư 14/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phụ vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 16/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2019

10

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 07/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

11

Thông tư 12/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 05/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

12

Thông tư 11/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 26/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

13

Thông tư 10/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 08/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

14

Thông tư 08/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

15

Thông tư 09/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

16

Thông tư 07/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

17

Thông tư 05/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2019

18

Thông tư 06/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2019

19

Thông tư 22/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 12/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

20

Thông tư 03/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 26/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

Vui lòng đợi