Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.017 kết quả chứa từ khóa: 219/2015/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 132/2015/TT-BTC quản lý tài chính với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2015
42

Thông tư 131/2015/TT-BTC sửa thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xơ staple

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2015
43

Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới, phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 21/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2015
44

Thông tư 125/2015/TT-BTC phí đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 20/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2015
45

Thông tư 122/2015/TT-BTC phí đường bộ trạm thu phí Km42+730 Quốc lộ 6

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 18/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2015
46

Thông tư 118/2015/TT-BTC sửa quy định về lệ phí trong hoạt động hành nghề luật sư

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
47

Thông tư 162/2015/TT-BTC về chào bán chứng khoán ra công chúng

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
Ban hành: 26/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
48

Thông tư 116/2015/TT-BTC quản lý tài chính việc duy trì TCVN ISO 9001:2008

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2015
49

Thông tư 217/2015/TT-BTC thủ tục hải quan với hoạt động thương mại biên giới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2016
50

Thông tư 216/2015/TT-BTC về thuế nhập khẩu theo Hiệp định thương mại Việt - Lào

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2016
51

Thông tư 212/2015/TT-BTC thuế TNDN đối với hoạt động bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
52

Thông tư 113/2015/TT-BTC sửa quy định phí, lệ phí trong công tác thú y

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 07/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2015
53

Thông tư 207/2015/TT-BTC về Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2016
54

Thông tư 206/2015/TT-BTC về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2015
55

Thông tư 156/2015/TT-BTC sửa Thông tư 236/2009 về phí và lệ phí lãnh sự

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 08/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2015
56

Thông tư 154/2015/TT-BTC phí đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, QL 1, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2015
57

Thông tư 151/2015/TT-BTC về kinh phí thực hiện phối hợp trong việc tiếp công dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 02/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
58

Thông tư 199/2015/TT-BTC phí thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 09/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
59

Thông tư 149/2015/TT-BTC phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2015
60

Thông tư 194/2015/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Ninh An, Khánh Hòa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 24/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2015
Vui lòng đợi