Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.017 kết quả chứa từ khóa: 219/2015/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
3981

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
3982

Thông tư liên tịch 117/2015/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 113/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012-2015

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2015
3983

Thông tư liên tịch 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
3984

Thông tư liên tịch 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2015
3985

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất năm 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2015
3986

Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn về BHYT với người lao động, HSSV và thân nhân Công an

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 28/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2016
3987

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2015
3988

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP về trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2016
3989

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC về trọng dụng cá nhân hoạt động KHCN

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Chính sách Tải về
Ban hành: 06/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2016
3990

Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 27/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2015
3991

Thông tư liên tịch 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 25/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2015
3992

Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2015
3993

Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2015
3994

Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 10/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2015
3995

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2015
3996

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 03/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2015
3997

Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 10/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2015
3998

Thông tư liên tịch 73/2015/TTLT-BTC-TTCP của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ về việc Quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 12/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2015
3999

Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng sản xuất là rừng trồng, vườn cây để thực hiện sắp xếp, chuyển đổi các công ty nông, lâm nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
4000

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định 599/QĐ-TTg ngày 17/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2020"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 10/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2015
Vui lòng đợi