Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.017 kết quả chứa từ khóa: 219/2015/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông tư 218/2015/TT-BTC quản lý thuế với thương nhân tại chợ biên giới

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2016
22

Thông tư 159/2015/TT-BTC quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2015
23

Thông tư 209/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng với quỹ đầu tư phát triển địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
24

Thông tư 208/2015/TT-BTC về hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2016
25

Thông tư 204/2015/TT-BTC quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
26

Thông tư 150/2015/TT-BTC phí đường bộ trạm thu phí Km16+905 và Km50+050, QL 91

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 01/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
27

Thông tư 200/2015/TT-BTC giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2016
28

Thông tư 197/2015/TT-BTC về hành nghề chứng khoán

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
29

Thông tư 196/2015/TT-BTC phí bay qua vùng trời Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 01/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
30

Thông tư 147/2015/TT-BTC về Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 15/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2015
31

Thông tư 192/2015/TT-BTC phí đường bộ trạm thu phí Km1212+550 QL 1, Bình Định

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 24/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2015
32

Thông tư 141/2015/TT-BTC dừng thực hiện sửa đổi thuế suất mặt hàng sắn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2015
33

Thông tư 139/2015/TT-BTC bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2015
34

Thông tư 140/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 124/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2015
35

Thông tư 185/2015/TT-BTC về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
36

Thông tư 183/2015/TT-BTC về thanh toán bằng quỹ đất theo Quyết định 23/2015/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
37

Thông tư 182/2015/TT-BTC Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 16/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
38

Thông tư 137/2015/TT-BTC phí đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, QL 1, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2015
39

Thông tư 181/2015/TT-BTC chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ Hoán đổi danh mục

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 13/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
40

Thông tư 180/2015/TT-BTC về đăng ký giao dịch chứng khoán

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
Ban hành: 13/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
Vui lòng đợi