Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.017 kết quả chứa từ khóa: 219/2015/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2016
02

Thông tư 219/2016/TT-BTC phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 10/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2016
03

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế Giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2014
04

Thông tư 215/2015/TT-BTC về kinh phí ngân sách triệu tập người làm chứng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2016
05

Thông tư 214/2015/TT-BTC hỗ trợ phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2016
06

Thông tư 210/2015/TT-BTC sử dụng ngân sách mua bảo hiểm trách nhiệm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
07

Thông tư 205/2015/TT-BTC cơ chế tài chính nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2016
08

Thông tư 203/2015/TT-BTC giao dịch trên thị trường chứng khoán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 21/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2016
09

Thông tư 202/2015/TT-BTC về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2015
10

Thông tư 201/2015/TT-BTC Biểu thuế NK ưu đãi theo Hiệp định Thương mại Việt-Hàn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
11

Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa hướng dẫn Luật Thuế GTGT

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 24/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2015
12

Thông tư 184/2015/TT-BTC kê khai, bảo lãnh tiền thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 17/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
13

Thông tư 190/2015/TT-BTC về chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 17/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
14

Thông tư 179/2015/TT-BTC phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HDND tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 13/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2015
15

Thông tư 177/2015/TT-BTC chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 12/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2016
16

Thông tư 174/2015/TT-BTC kế toán nghiệp vụ thuế với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 10/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2015
17

Thông tư 172/2015/TT-BTC phí đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh QL 1, Khánh Hòa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2015
18

Thông tư 173/2015/TT-BTC phí đường bộ trạm thu phí Thành Hải QL 1, Ninh Thuận

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 09/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
19

Thông tư 169/2015/TT-BTC về phụ tùng, linh kiện sản xuất xe buýt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 06/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2015
20

Thông tư 213/2015/TT-BTC về phí đường bộ tại Km1148+1300 quốc lộ 1, Bình Định

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
Vui lòng đợi