Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.691 kết quả chứa từ khóa: 21592/QLD-ĐK
01

Công văn 21592/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 26/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

02

Quyết định 457/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 406 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 165

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 01/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

03

Quyết định 456/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 22 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 bổ sung

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 31/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

04

Quyết định 436/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 09 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành có hiệu lực 03 năm tại Việt Nam - Đợt 102 bổ sung lần 2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 24/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

05

Quyết định 435/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 35 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 102 bổ sung lần 2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 24/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

06

Quyết định 437/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 177 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 24/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

07

Quyết định 430/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc phóng xạ sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020 - Đợt 165

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 23/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

08

Quyết định 433/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 18 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm - Đợt 38

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 23/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

09

Quyết định 434/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 vắc xin được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm - Đợt 38

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 23/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

10

Quyết định 428/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 23/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

11

Quyết định 432/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 12 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm - Đợt 38

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 23/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

12

Quyết định 431/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm - Đợt 38

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 23/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

13

Quyết định 424/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 19/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2019

14

Quyết định 399/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 12/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

15

Quyết định 387/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm - Đợt 164 (bổ sung 2)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 01/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

16

Quyết định 359/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 10/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

17

Quyết định 330/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành "Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc" phiên bản 1.0

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 22/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

18

Quyết định 321/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 17/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

19

Quyết định 307/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 07 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2019 - Đợt 164 (bổ sung)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 10/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

20

Quyết định 303/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 141 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 5 năm - Đợt 164 (bổ sung)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 10/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

Vui lòng đợi
dma