Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
59 kết quả chứa từ khóa: 21/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND Bạc Liêu sửa đổi Khoản 5, Điều 7 của Quyết định 15/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
02

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
03

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/08/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2015
04

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2015
05

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định một số mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2015
06

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Khánh Hòa về bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
07

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí; Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
08

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
09

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 03/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2015
10

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 22/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2015
11

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 20/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2015
12

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 14/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2015
13

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2015
14

Quyết định 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí (kể cả kinh doanh sân golf, nhà hàng) theo Quyết định 03/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần phí dịch vụ lấy nước của tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2015
15

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
16

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách khuyến khích liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Tỉnh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
17

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
18

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 25/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2015
19

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
20

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
Vui lòng đợi