Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

11.171 kết quả chứa từ khóa: 21/2018/QĐ-UBND
01

Quyết định 21/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bãi bỏ Quyết định 06/2010/-UBND ngày 02/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

02

Quyết định 21/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

03

Quyết định 21/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

04

Quyết định 21/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

05

Quyết định 21/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 19/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

06

Quyết định 21/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định kèm theo Quyết định 15/2014/-UBND ngày 11/8/2014; Khoản 8 Điều 1 Quyết định 03/2017/-UBND ngày 03/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

07

Quyết định 21/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 65/2017/-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV

Lĩnh vực: Chính sách; Bảo hiểm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 22/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

08

Quyết định 21/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức đóng góp đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

09

Quyết định 21/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 28/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

10

Quyết định 21/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tôm chua Huế

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 27/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

11

Quyết định 21/2018/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng đò (Bến khách ngang sông) Phòng Hòa - Thới An

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

12

Quyết định 18/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

13

Quyết định 352/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

14

Nghị định 21/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về

Ban hành: 23/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

15

Thông tư 21/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

16

Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 30/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

17

Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

18

Thông tư 21/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 14/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

19

Thông tư 21/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

20

Thông tư 21/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2018

Vui lòng đợi