Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

869 kết quả chứa từ khóa: 2099/QĐ-BTTTT
01

Quyết định 2099/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

02

Quyết định 1916/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 13/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

03

Quyết định 1896/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thay đổi thành viên Ban Chủ nhiệm Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 11/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

04

Quyết định 1696/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 14/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

05

Quyết định 1689/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 11/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

06

Quyết định 1688/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2378/-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 11/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

07

Quyết định 1671/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 10/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

08

Quyết định 1648/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - SGS KOREA Co., Ltd. - KR0150

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

09

Quyết định 1638/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV Rheinland of North America, Inc. - US0192

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

10

Quyết định 1641/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - UL Verification Services Inc. - US0104

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

11

Quyết định 1643/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Hewlett Packard Enterprise, Roseville Hardware Test & Compliance - US0008

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

12

Quyết định 1642/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Apple Inc., RF Laboratory - US0056

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

13

Quyết định 1647/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Lab-T, lnc. - KR0159

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

14

Quyết định 1639/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA INC. - US0131

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

15

Quyết định 1640/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV Rheinland of North America, Inc. - US0112

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

16

Quyết định 1646/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Interek ETL SEMKO Korea Ltd. - KR0163

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

17

Quyết định 1645/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Korea Technology Institute Co., Ltd. - KR0023

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

18

Quyết định 1644/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Hewlett Packard Enterprise Houston Product Compliane Center, Houston, TX - US0007

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

19

Quyết định 1637/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV SUD America, lnc. - US0217

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

20

Quyết định 1602/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 01/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

Vui lòng đợi