Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 2071/QĐ-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2071/-BTC 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
Vui lòng đợi