Tra cứu văn bản

7 kết quả chứa từ khóa: 201/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

Lĩnh vực: An ninh trật tự, An ninh quốc gia Tải về
02

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách, COVID-19 Tải về
03

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
04

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố, giai đoạn từ năm 2021 đến 2030

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
05

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng vào năm 2020

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
06

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
07

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Quyết định 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường Tải về