Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 20/2017/TT-BGDĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT tiêu chuẩn thi thăng hạng giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
02

Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
03

Quyết định 322/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản lĩnh vực giáo dục đào tạo hết hiệu lực năm 2017

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
04

Quyết định 287/QĐ-BGDĐT 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2019
05

Công văn 3125/BGDĐT 2019 tổ chức thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 23/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2019
06

Công văn 3124/BGDĐT 2019 về tổ chức thăng hạng giáo viên năm 2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 23/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2019
Vui lòng đợi