Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
76 kết quả chứa từ khóa: 20/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe gắn máy hai, ba bánh ban hành kèm theo Quyết định 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2015
02

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
03

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Vĩnh Long bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định 09/2015

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
04

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế sửa đổi Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
05

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Yên Bái sửa đổi Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
06

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
07

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2015
08

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/05/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
09

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
10

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 20/06/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã được bổ sung bởi Quyết định 36/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2015
11

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc hủy bỏ khoản 3, khoản 4 điều 4 Quyết định 41/2012/QĐ-UBND ngày 20/09/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 25/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
12

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Khánh Hòa về bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
13

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Gia Lai số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
14

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Lai Châu chế độ báo cáo định kỳ kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
15

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Thái Nguyên về trợ cấp, trợ giúp xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2016
16

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất và hạn mức công nhận một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2015
17

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
18

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về phân cấp, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2015
19

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Bình Định về mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
20

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Hòa Bình sửa đổi đơn giá bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
Vui lòng đợi