Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1969/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1969/QĐ-TTg 2021 Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021 - 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
02

Quyết định 1969/QĐ-TTg 2016 về Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2016
03

Quyết định 1969/QĐ-TTg 2017 bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng giữ chức Phó Chủ nhiệm VPCP

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
04

Quyết định 1969/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2014
Vui lòng đợi