Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 1966/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1966/QĐ-UBND Sóc Trăng kiện toàn Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2016
02

Quyết định 1966/QĐ-UBND 2016 về cơ cấu tổ chức Ban Tôn giáo tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
Vui lòng đợi