Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 1959/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1959/QĐ-TTg 2021 về Quy hoạch chung Thành phố Hạ Long đến năm 2040

Lĩnh vực: Xây dựng; Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2021
02

Quyết định 1959/QĐ-TTg 2017 TP Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
03

Quyết định 1959/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2013
04

Quyết định 1959/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh nội dung Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2008 - 2012 được phê duyệt theo Quyết định số 664/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 25/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2010
05

Quyết định 1959/QĐ-TTg lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Tháp Bình Sơn, Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Xây dựng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
06

Quyết định 1959/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tùng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2012
Vui lòng đợi