Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 1942/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1942/QĐ-TTg 2021 nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe NCC, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
02

Quyết định 1942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2014
03

Quyết định 1942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2013
04

Quyết định 1942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2011
05

Quyết định 1942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty TNHH nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2009
06

Quyết định 1942/QĐ-TTg 2017 ông Phạm Quang Tùng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT VDB

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
Vui lòng đợi