Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 1939/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1939/QĐ-TTg 2019 Đề án Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 4 ngành bảo hiểm

Lĩnh vực: Bảo hiểm; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
02

Quyết định 1939/QĐ-TTg 2017 xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
03

Quyết định 1939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2014
04

Công văn 1939/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp phép khai thác đá hoa trắng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2014
05

Công văn 1939/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Ph. Ăngghen (28/11/1820 - 18/11/2010)

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 23/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2010
06

Công văn 1939/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 13/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2007
07

Quyết định 1939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2013
Vui lòng đợi