Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 1927/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1927/QĐ-TTg 2017 công nhận Khu Du lịch quốc gia Sa Pa

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
02

Quyết định 1927/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2015
03

Quyết định 1927/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2009
Vui lòng đợi