Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1918/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1918/QĐ-UBND thủ tục hành chính ngành LĐTBXH tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 11/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2021
02

Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa TT Huế

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
03

Quyết định 1918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2015
04

Quyết định 1918/QĐ-UBND Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm TP Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
Vui lòng đợi