Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

12.007 kết quả chứa từ khóa: 1908/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1908/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

02

Quyết định 1580/-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh bổ sung "Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 05/04/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

03

Quyết định 608/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 08/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

04

Quyết định 2670/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

05

Quyết định 16/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 09/2019/-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 08/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

06

Quyết định 1240/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về

Ban hành: 07/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

07

Quyết định 2117/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 07/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

08

Quyết định 1623/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 07/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

09

Quyết định 1220/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về

Ban hành: 07/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

10

Quyết định 1570/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi và danh mục 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 06/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

11

Quyết định 2671/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 03/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

12

Quyết định 2670/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 03/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

13

Quyết định 14/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 03/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

14

Quyết định 2672/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 03/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

15

Quyết định 2078/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 03/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

16

Quyết định 1545/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 03/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

17

Quyết định 1509/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 03/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

18

Quyết định 1609/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 03/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

19

Quyết định 22/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2024

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 03/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

20

Quyết định 1195/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về

Ban hành: 02/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

Vui lòng đợi