Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

11.500 kết quả chứa từ khóa: 1908/QĐ-UBND
01

Quyết định 1908/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

02

Quyết định 1580/-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh bổ sung "Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 05/04/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

03

Quyết định 16/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 08/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

04

Quyết định 07/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Báo chí-Truyền hình Tải về

Ban hành: 08/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

05

Quyết định 1368/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 06/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

06

Quyết định 1367/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 03/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

07

Quyết định 1366/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 03/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

08

Quyết định 08/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 31/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

09

Quyết định 22/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 31/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

10

Quyết định 21/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Cơ sở chế biến trà Atiso Lâm Đồng - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 30/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

11

Quyết định 1085/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về

Ban hành: 30/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

12

Quyết định 1113/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 30/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

13

Quyết định 1114/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 30/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

14

Quyết định 07/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về

Ban hành: 30/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

15

Quyết định 07/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 27/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

16

Quyết định 1260/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội, việc làm, người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về

Ban hành: 27/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

17

Quyết định 20/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phân cấp cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 26/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

18

Quyết định 06/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 26/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

19

Quyết định 13/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 25/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

20

Quyết định 14/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 25/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

Vui lòng đợi