Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

12.250 kết quả chứa từ khóa: 1908/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1908/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

02

Quyết định 1580/-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh bổ sung "Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 05/04/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

03

Quyết định 3508/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 11/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

04

Quyết định 3495/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 11/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

05

Quyết định 3191/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân phường, thị trấn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Hành chính Tải về

Ban hành: 10/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

06

Quyết định 15/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 10/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

07

Quyết định 19/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 10/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

08

Quyết định 1959/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về

Ban hành: 10/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

09

Quyết định 2845/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 07/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

10

Quyết định 1733/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Hành chính; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 07/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

11

Quyết định 3467/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn các xã: Sơn Đà, Minh Quang, huyện Ba Vì

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 07/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

12

Quyết định 1724/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Thể dục thể thao, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Văn hóa, Thể thao và Du lich tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 07/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

13

Quyết định 3466/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ tả sông Đáy trên địa bàn xã Thanh Oai, huyện Thanh Oai

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 07/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

14

Quyết định 3468/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Hồng trên địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 07/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

15

Quyết định 3447/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về

Ban hành: 06/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

16

Quyết định 20/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 05/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

17

Quyết định 1800/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về

Ban hành: 05/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

18

Quyết định 3428/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 05/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

19

Quyết định 3427/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 05/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

20

Quyết định 3433/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết khu vực Đồng Mai, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Các phường Đồng Mai, Phú Lãm, Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 05/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

Vui lòng đợi