Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 1905/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1905/QĐ-TTg 2019 thành lập Hội đồng thẩm định lập quy hoạch cơ sở trợ giúp xã hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
02

Quyết định 1905/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2012
03

Quyết định 1905/QĐ-TTg 2017 thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
Vui lòng đợi