Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1902/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1902/QĐ-TTg 2017 Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
02

Công văn 1902/TTg-CN 2018 điều chỉnh cục bộ QHC TP.Hải Phòng và QHC xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2019
03

Quyết định 1902/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2014
04

Quyết định 1902/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đến năm 2010

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
Vui lòng đợi