Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
70 kết quả chứa từ khóa: 19/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND Bình Dương sửa đổi quy định về việc đăng ký đất đai, tàn sản gắn liền với đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
02

Thông tư 19/2017/TT-BGTVT về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
03

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND Huế sửa đổi, bổ sung Phụ lục VIII Quyết định 48/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
04

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 120/2017/NQ-HĐND tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
05

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Hà Giang sửa đổi quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
06

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh sửa quy định về Văn phòng UBND tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
07

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Yên Bái về thi hành một số điều của Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
08

Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Long An sửa Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
09

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Quảng Nam sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
10

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Cà Mau đơn giá công trình xây dựng tại tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
11

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Bắc Ninh Quy chế Hệ thống cơ sở dữ liệu về công chứng

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
12

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long 2017 giá cho thuê nhà ở công vụ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
13

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung một số nội dung vào Điều 10 Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2017
14

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Bình Thuận phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2022
15

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Hải Dương quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2017
16

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng đến 31/12/2019

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
17

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc nhiệm vụ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
18

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Ninh Bình sửa chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 16/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
19

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND Kon Tum bãi bỏ Quyết định 53/2006/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
20

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Cà Mau bổ sung Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
Vui lòng đợi