Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
69 kết quả chứa từ khóa: 19/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
02

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế về sửa đổi, bổ sung bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2019
03

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Hà Giang sửa đổi quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
04

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
05

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ theo Quyết định 47/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2015
06

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 19/09/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2015
07

Quyết định 52/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 46/2009/QĐ-UBND ngày 19/08/2009 và Quyết định 50/2009/QĐ-UBND ngày 01/09/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2015
08

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
09

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, cá nhân trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 08/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
10

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2015
11

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND thời gian hoạt động của đại lý Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
12

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý quỹ nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 04/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2015
13

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
14

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định hỗ trợ nông hộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau nâng cao hiệu quả chăn nuôi giai đoạn 2015-2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2015
15

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường bộ địa phương

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2015
16

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2015
17

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 19/05/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 16/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2015
18

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2015
19

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ Quyết định 15/2013/QB-UBND ngày 19/03/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Hành chính Tải về
Ban hành: 08/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
20

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND Bình Thuận sửa đổi quy định sử dụng thông tin về tài sản Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
Vui lòng đợi