Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 19-NQ/TW
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 19-NQ/TW 2017 nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2017
Vui lòng đợi