Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2 kết quả chứa từ khóa: 1871/QĐ-BTC
01

Quyết định 1871/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 20/09/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

02

Quyết định 32/2006/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 06/06/2006

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2006

Vui lòng đợi
dma