Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.952 kết quả chứa từ khóa: 186/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 186/TB-VPCP về cuộc họp với TP HCM và 26 tỉnh Nam Trung bộ, ĐBSCL và Đông Nam bộ

Lĩnh vực: Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
02

Thông báo 186/TB-VPCP 2019 kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
03

Thông báo 186/TB-VPCP năm 2018 Kết luận của Phó Thủ tướng về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 22/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
04

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2014
05

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị đánh giá và triển khai thực hiện chính sách dân tộc và miền núi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2013
06

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2007
07

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2002 và kế hoạch năm 2003 của Bộ Công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 12/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
08

Thông báo 186/TB-VPCP 2022 cuộc họp về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
09

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh du cư

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2015
10

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2012
11

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 09/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2010
12

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
13

Thông báo 68/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2015
14

Thông báo 242/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2014
15

Thông báo 200/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 15/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2010
16

Thông báo 372/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia HCM

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 21/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2019
17

Thông báo 126/TB-VPCP 2019 về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
18

Thông báo 259/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính Phủ Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
19

Thông báo 133/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm 2014

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2015
20

Thông báo 254/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2014
Vui lòng đợi