Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2 kết quả chứa từ khóa: 1845/TTg-ĐMDN
01

Công văn 1845/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 20/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

02

Công văn 1845/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 08/10/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2009

Vui lòng đợi