Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1819/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1819/QĐ-TTg 2017 cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2017
02

Quyết định 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2015
03

Quyết định 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khoản vay Chương trình Phát triển chuyên sâu lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, Tiểu Chương trình 1

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2013
04

Quyết định 1819/QĐ-TTg 2016 kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
Vui lòng đợi