Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 1817/QĐ-LĐTBXH
01

Quyết định 1817/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 18/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

Vui lòng đợi